EK2-EU
FK2-EU_img_02psd.psd.link
BVDAX pro odvod kouře v kombinaci s frekvenčním měničem

BVDAX pro odvod kouře v kombinaci s frekvenčním měničem, certifikace CE podle ČSN EN 12101-3 teplotní kategorie F400

EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
Pro nucené a přetlakové systémy odvodu kouře a tepla

Pro nucené a přetlakové systémy odvodu kouře a tepla

ASi_LonMarkai.ai.link

Volitelně s TROXNETCOM

CE-Kennzeicheneps.eps.link

Certifikace CE podle ČSN EN 12101-8

EK2-EU
FK2-EU_img_02psd.psd.link
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK2-EU

Pro nucené systémy odvodu kouře a přetlakové systémy a rovněž pro dodatečnou dodávku vzduchu


Čtyřhranné klapky pro odvod kouře a tepla s funkcí větrání pro odtah tepla a kouře v nucených systémech odvodu kouře, pro dodatečnou dodávku vzduchu a použití v přetlakových systémech

 • Klapka pro odvod kouře a tepla v souladu s CE podle ČSN EN 12101-8
 • Splňuje maximální možné výkonové charakteristiky pro klapky pro odvod kouře a tepla podle normy pro klasifikaci ČSN EN 13501-4
 • Použití v nosných konstrukcích (masivní stěny a lehké příčky a stropní desky), aby se zajistila požární celistvost (požární úsek)
 • Pro potrubí a šachty systémů pro odtah tepla a kouře.
 • Pro přetlakové systémy, nucené systémy odvodu kouře, plynové hasicí systémy a pro dodatečnou dodávku vzduchu
 • Řídicí vstupní signál z požárního poplachového zařízení a integrace do systému řízení budov s TROXNETCOM
 • Vzdálená signalizace pomocí servopohonu otevřeno/zavřeno a zpětné vazby koncové polohy
 • Cmod = pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy
 • Jmenovité velikosti 200 × 200 až 1 500 × 800 mm, pro průtoky spalin až 43 200 m³/h nebo 12 000 l/s při 10 m/s
 • Nízké ztráty tlaku při vysokých nátokových rychlostech, standardní hodnota 10 m/s a vyšší
 • Automatické spuštění (AA), možnost ručního potlačení (MA)
 • Možnost jednoduché a rychlé suché vestavby do masivních stěn a lehkých příček

Obecné informace

Použití

 • Klapka pro odvod kouře, se značkou CE a prohlášením o vlastnostech, pro odvod kouře a tepla s použitím nucených systémů odvodu kouře
 • Lze použít pro dodávky čerstvého vzduchu (dodatečná dodávka vzduchu) do nucených systémů odvodu kouře
 • Možnost použití v přetlakových systémech
 • Lze použít pro větrání, pokud byl nucený systém odvodu kouře certifikován (obecné schválení stavebního dozoru) pro použití v kombinovaných systémech
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM

Zvláštní charakteristické vlastnosti

 • Cmod pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy


 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Protipožární vlastnosti zkoušeny podle EN 1366-2 a 1366-10


 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3, a netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C


 • Nízká hladina akustického výkonu a rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Ruční spouštění je možné také pomocí TROXNETCOM
 • Integrace do systému řízení budov se standardními sběrnicovými systémy


 • Dlouhodobé zkoušení podle ČSN EN 1366-10, s 20 000 cykly otevřeno/zavřeno pro klasifikaci CmodKlasifikace

EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi
Jmenovité velikosti

 • Jmenovitá velikost B × H: (po 5 mm): 200 × 200 až 1 500 × 800Celková délka L:

 • L = 650 (nebo 750, pro IC kontrolní kryt), až H = 380
 • L = 600 (IC kontrolní kryt možný), H = 380 až H = 545
 • L = 800 (IC kontrolní kryt možný), od H = 550

Součásti a vlastnosti

 • Instalační poloha závisí na směru proudění vzduchu
 • Hladina tlaku 3 (provozní tlak −1 500 až 500 Pa)
 • Automatické (AA) nebo ruční spouštění (MA)
 • Klapka pro odvod kouře s funkcí větrání

Přídavný díl 1 (pozinkovaná ocel)

 • Žádný údaj: bez (standardní)
 • 1. znak odkazuje na stranu obsluhy (0, A, B, F)
 • 2. znak odkazuje na stranu zabudování (0, A, B, F)

Je možná libovolná kombinace

 • 0 Strana bez přídavného dílu
 • Plochá krycí mřížka: A Drátěné síto 20 × 20
 • Plochá krycí mřížka: B Čtvercový děrovaný plech, 10 × 10
 • Instalační rám, kovový: F Instalační rám, pozinkovaná ocelDodatečné díly 2

 • Servopohony otevřeno/zavřeno, napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Síťové moduly pro propojení se sítěmi AS-i
 • Síťové moduly pro jiné standardní sběrnicové systémy

Volitelné výrobky

TROXNETCOM

 • Řídicí jednotka X-FANS pro odváděný vzduch a regulaci odvodu kouře


Ventilátory pro odtah kouře TROX X-FANS z konstrukční skupiny X-FANS

 • Ventilátor pro odtah kouře pro střešní montáž BVDAX/BVD
 • Ventilátor pro odtah kouře pro nástěnnou montáž BVW/BVWAXN
 • Radiální ventilátor pro odtah kouře BVREH/BVRA
 • Proudové ventilátory pro odtah kouře BVGAX/BVGAXN

Všechny ventilátory pro odtah kouře jsou zkoušeny podle ČSN EN 12101-3 pro F200/F300/F400 a F600, v závislosti na typu. K dispozici je značka CE a prohlášení o vlastnostech.


Regulace otáček u ventilátorů pro odvod kouře

Certifikovaný frekvenční měnič X-FANS control

 • Bezpečné a přesné nastavení otáček ventilátorů pro odtah kouře v jednozónových i vícezónových systémech.

Konstrukční vlastnosti

 • Obdélníková konstrukce
 • Servopohon otevřeno/zavřeno se zpětným chodem
 • Dálkové ovládání servopohonem
 • Vhodné pro připojení krycích mřížek nebo instalačních rámů

Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Nerezové ložiskové nápravy a hnací hřídel

Normy a směrnice

 • Nařízení o stavebních výrobcích
 • ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-10 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-2 – Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Požární klapky
 • ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
 • ČSN EN 1751 – Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení

Údržba

 • Klapky pro odvod kouře a tepla musí být neustále funkční a je nutné pravidelně provádět jejich údržbu, aby splňovaly výkonové požadavky.
 • Údržbu je nutné provádět po 6 roce
 • Musí být vytvořen záznam o údržbě a dokumentaci je nutné archivovat pro pozdější odkaz


 • Vlastník systému pro odvod kouře musí každých šest měsíců zajistit funkční zkoušku klapky pro odvod kouře a tepla. Ta se musí provést s přihlédnutím k základním opatřením údržby podle ČSN EN 13306 ve spojení s DIN 31051. Jestliže jsou provedeny dvě po sobě následující zkoušky v odstupu šesti měsíců bez nedostatků, může příští zkouška požární klapky následovat po roce.


 • V závislosti na místě vestavby klapek platí předpisy platné v daném státě.
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu k montáži a použití.

Technické údaje

Funkce, Technická data, Rychlý výběr, Stručný popis, Objednací klíč

 • FUNKCE
 • TECHNICKÁ DATA
 • RYCHLÝ VÝBĚR
 • STRUČNÝ POPIS
 • OBJEDNACÍ KLÍČ
Клапа за управление на дим EK2-EU  EK2-EU_gc_03ai.png

① Корпус
② Лопатка на клапата
③ Ограничител на хода
④ Достъп за инспекция (опция)
⑤ Кожух на задвижващия механизъм
⑥ Задвижващ механизъм
⑦ Капак на корпуса на задвижващия механизъм (отворен)
⑧ Табела с технически данни


Klapky pro odvod kouře a tepla se používají v nucených systémech odvodu kouře. Slouží k odvodu spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jedné nebo více požárních sekcí. Klapky jsou vyrobeny z desek křemičitanu vápenatého a jsou otvírány zapouzdřeným servopohonem. Pokud je detekován kouř, servomotor se aktivuje signálem z detektoru kouře nebo požárního poplachového zařízení. Klapky pro odvod kouře mají dvě bezpečnostní polohy: otevřenou a zavřenou.

V případě klapek pro odvod kouře odolných vůči požáru a určených pro více úseků je bezpečnostní poloha buďto „otevřeno“, nebo „zavřeno“, a to podle místa požáru a trasy odváděného kouře. V bezpečné poloze „otevřeno“ musí být zachována volná plocha i při požáru. List EK2-EU se po obdržení automaticky nebo ručně spuštěného řídicího signálu pohybuje do definované bezpečné polohy. V závislosti na stanovené křivce časové závislosti teploty může EK2-EU dosahovat úplně otevřené nebo zavřené polohy po 25 minutách (MA, ruční uvolnění). Klapky pro odvod kouře a tepla EK2-EU jsou také schváleny pro klouzavý provoz (Cmod) – list klapky může zaujmout libovolnou mezipolohu, což umožňuje pneumatické vyrovnávání.Pro zajištění spolehlivé činnosti je nutná pravidelná údržba klapky pro odvod kouře.


Jmenovité velikosti B × H200 × 200 mm až 1 500 × 800 mm
Rozsah průtoku vzduchuaž 12000 l/s nebo 43200 m³/h
Rozsah rozdílu tlakuHladina tlaku 3: −1 500 až 500 Pa
Provozní teplota−30 až 50 °C bez teplot pod rosným bodem
Nátoková rychlost*≤10 m/s u maximálních rozměrů

>10 až 15 m/s u menších rozměrů, až 43 200 m³/h
Netěsnost při zavřeném listu klapkyČSN EN 1751, min. třída 3
Netěsnost pláštěEN 1751, třída C
Soulad s předpisy ESNařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011

ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-10 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Klapky pro odvod kouře

ČSN EN 1366-2 – Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Požární klapky

ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

ČSN EN 1751 – Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení
Prohlášení o vlastnostechDoP/EK2-EU/001

*Pokud se bezpečně zabrání aktivaci (změně polohy listu klapky, pohybu směrem od koncové polohy) i při nátokové rychlosti vyšší než 10 m/s, lze při nátokové rychlosti 15 m/s použít všechny velikosti až do maximální. • Typy montáže A, B a C vedou k rozdílům v hodnotách ztráty tlaku a musí se zvážit při dimenzování.
 • Přesné hodnoty na základě projektových údajů lze určit pomocí našeho projekčního programu Easy Product Finder.
 • Easy Product Finder najdete na naší webové stránce
 Příklad dimenzování:

 

Dimenzování pro odvod kouře (typ instalace „C“) na základě daného průtoku vzduchu a omezeného instalačního otvoru

 • Průtok vzduchu: qv ≥15 000 m³/h
 • Maximální výška otvoru: H (instalační otvor) = 1,2 m  
 • Kontrolní kryt, vložky do zdi a krycí mřížka požadovány v RAL 9022
 • Určení jmenovité výšky (H) EK2-EU: Otvor ve zdi (H = 1 200 mm) − tloušťka pláště (100 mm) − obvodová mezera (horní 50 mm, dolní 50 mm) = 1 000 mm

Výběr výrobku
EK2-EU-MA-IC/DE/1 000 × 600 × 800/01/B24/P1-RAL 9022

Výsledky

 • qv = 15 120 m³/h (průtok vzduchu)
 • v = 7,0 m/s (rychlost proudění na základě jmenovité velikosti nebo nátokového průřezu)
 • Δpt  = 55 Pa (celková ztráta tlaku s krycí mřížkou, typ instalace „C“)

 

Dimenzování pro zajištění dodatečné dodávky vzduchu (typ instalace „B“) 15 000 m³ na základě uvedené maximální nátokové rychlosti 3,5 m/s

 • Průtok vzduchu: qv ≥15 000 m³/h
 • Nátoková rychlost: v ≤3,5 m/s
 • Kontrolní kryt, vložky do zdi a krycí mřížka požadovány v RAL 9022

Výběr výrobku
EK2-EU-MA-IC/DE/1 500 × 800 × 800/01/B24/P1-RAL 9022

Výsledky

 • qv = 15 120 m³/h (průtok vzduchu)
 • v = 3,5 m/s (rychlost proudění na základě jmenovité velikosti nebo nátokového průřezu)
 • Δpt = 14 Pa (celková ztráta tlaku s krycí mřížkou, typ instalace „B“)Obdélníkové nebo čtvercové klapky pro odvod kouře a tepla podle produktové normy ČSN EN 12101-8, zkoušené podle ČSN EN 1366-10 a ČSN EN 1366-2, pro používání v systémech odvodu kouře. Klapky pro odvod kouře a tepla brání nejen přenosu kouře a produktů hoření mezi požárními úseky, ale zabraňují i úniku emitovaných, nebezpečných a jedovatých hasicích plynů ze zasažené oblasti. Rovněž udržují přetlak v systému. EK2-EU je vhodný jako přetlakové pojistné zařízení pro plynové hasicí systémy a pro odtah kouře a přívod dalšího vzduchu k jednomu nebo více požárním úsekům. EK2-EU lze používat v systémech odvodu kouře, které byly schváleny pro větrání. Žáruvzdorné klapky pro odvod kouře a tepla pro více požárních úseků jsou vhodné pro montáž v masivních stěnách a šachtách, lehkých příčkách a stropních panelech i v požáru odolných potrubích pro odvod kouře. Servopohon otevřeno/zavřeno s plně zapojeným řídicím modulem připraveným k provozu v žáruvzdorném zapouzdření jako volitelná součást.


Kritéria ekvivalence • Zařazeno podle EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi v nástěnné a potrubní instalaci
 • Hladina tlaku 3 (provozní tlak od −1 500 od 500 Pa)
 • Přezkoušeno ruční spuštění (MA) včetně sběrnicového řídicího modulu (umožňuje ruční ovládání požární a záchrannou službou)
 • Pro potrubí odtahu kouře s tloušťkou stěny od 35 mm
 • Montáž klapek vedle sebe (vedle sebe nebo na sobě)


Zvláštní vlastnosti

 • Prohlášení o vlastnostech podle Nařízení o stavebních výrobcích
 • Zařazeno podle EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi
 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Přezkoušeno na protipožární vlastnosti podle 1366-10 a EN 1366-2
 • Netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída 3 a třída C
 • Nízká hladina akustického výkonu a rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM
 • Zkoušeno podle ČSN EN 1366-10 se závažím upevněným na listu s 10 000 cykly otevření/zavření a 10 000 cykly v mezipoloze (Cmod)


Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Nerezové ložiskové nápravy a hnací hřídel

EK2-EUMAICC1 / DE / 1500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24A / P1
||||||||||
12345678910
1 Typ
EK2-EU
Klapka pro odvod kouře a tepla s jedním listem, podle ČSN EN 12101-8
 
2 Konstrukce
Zapouzdření:
MA Konstrukce se zapouzdřením 
 
3 Kontrolní kryt
Žádný údaj: bez (standardní)
IC Se dvěma kontrolními kryty, v závislosti na délce pláště L
 
4 Nátěr
Žádný údaj: bez (standardní)
C1 Impregnace Promat SR u povrchů z křemičitanu vápenatého
 
5 Cílová země
CZ Česká Republika
CH Švýcarsko
AT Rakousko
NL Nizozemsko
a jiné
 
6 Jmenovitá velikost B × H × celková délka L [mm] 
Jmenovitá velikost B × H: (po 5 mm)
z 200 × 2001500 × 800
Celková délka L:
L = 650 (nebo 750, pro konstrukci IC s kontrolním krytem), až H = 380
L = 600 (IC kontrolní kryt možný) H = 385 až H = 545
L = 800  (IC kontrolní kryt k dispozici) od H = 550
 
7 Příslušenství
01 Připevňovací podložky (množství závisí na B × H)
02 Papír z keramických vláken (2 vysokoteplotní izolační pásy, pro rozměry B a H)
03 Připevňovací podložka a papír z keramických vláken
 
8 Přídavné díly 1 (pozinkovaná ocel)
Žádný údaj: bez (standardní)
První znak znamená stranu obsluhy (0, A, B, F)
Druhý znak znamená stranu zabudování (0, A, B, F)
Možné kombinace
0 strana bez přídavného dílu
Plochá krycí mřížka:
A Drátěné síto 20 × 20
Čtvercový děrovaný plech, 10 × 10
 
Instalační rám, kovový:
Instalační rám, pozinkovaná ocel 
 
9 Přídavné díly 2
Belimo - servopohony
24 V AC/DC:
B24 BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
230 V AC:
B230 BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR
 
Servopohon + expanze: předem opatřený zapouzdřením 1 + 2:
B24X  BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
B230X  BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR
 
Funkce větrání Cmod1: servopohon s plynulou regulací nebo pomocný přepínač:
24 V AC/DC: s provozním rozsahem 2–10 V DC, funkce Cmod1
B24SR BEE 24 SR TR, BEN 24 SR TR (ne při 40 Nm)
24 V AC/DC: s pomocným přepínačem pro funkci Cmod1 
B24M BE 24-12-ST TR (24 V AC/DC) (pouze se 40 Nm)
230 V AC: s pomocným přepínačem pro funkci Cmod1 
B230M BE 230-12 TR (230 V AC) (pouze s 40 Nm)
 
Kombinace servopohonu a řídícího modulu
 
Modul pro signalizaci, TROXNETCOM:
B24A BE24 + AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)2
B24AS BE24 + AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)2
B24AM BE24 + AS-EM/M, 30 V DC (AS-i)2, pro funkci Cmod1
 
Jiné komunikační moduly:
Belimo: komunikační a napájecí jednotka
B24BKNE BE24 + BKNE230-24 
BV-Control: komunikační a napájecí jednotka s technologií SLC®:
B24C BE24 + BC24 G2
Agnosys: BRM-10-F modul protipožární klapky a klapky pro odvod kouře a tepla
B24D BE24 + BRM-10-F-ST
B230D BE230 + BRM-10-F
 
Funkce Cmod pro list v klapky v mezipoloze
Systém AS-i je založen na průmyslovém standardu technologie AS-Interface
 
10 Povrch (přídavné díly 1)
Žádný údaj: bez (standardní)
P1 Práškový lak, uveďte barvu RAL CLASSIC
PS Práškový lak, odstín DB …
Stupeň lesku:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Všechny jiné odstíny RAL 70 % 
Příklad objednávky: EK2-EU / MA-IC-C1 / DE / 1 500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24 / P1-RAL9010-50%

1TypEK2-EUKlapka pro odvod kouře a tepla s jedním listem
2KonstrukceMAKonstrukce se zapouzdřením
3NátěrC1Povrchy z křemičitanu vápenatého s impregnací Promat SR
4Cílová zeměCZČeská Republika
5Jmenovitá velikost1500 × 800 × 800B = 1 500, H = 800, L = 800 [mm]
6Příslušenství03Dodávka včetně připevňovacích podložek a papíru z keramických vláken
7Přídavný díl 1A0Strana obsluhy: plochá krycí mřížka s drátěným sítem, 20 × 20
8Přídavný díl 2B24V závislosti na jmenovité velikosti, předvolený servopohon 24 V
9Povrchy mřížkyP1-RAL9010 50 %Krycí mřížka s práškovým vypalovacím lakem, RAL 9010, čistě bílá

Rozměry, Informace o výrobku

 • ROZMĚRY
 • INFORMACE O VÝROBKU
[1] Strana obsluhy
[2] Strana zabudování
① EK2-EU
② Instalační rám (volitelný)
POZOR: Jmenovitá velikost instalačního rámu je vždy B +
20 mm a H + 20 mm (vzdálenost 10 mm od hrany otevřeného
listu klapky na každé straně).
③ Upevňovací šroub
④ Těsnění
⑤ Dbejte na zachování volného přístupu k plášti servopohonu
⑥ Plášť servopohonu
⑦ Plášť moduluRozměry

(1)HLL₃L₄
S200 – 380650 *97208
S200 – 380750 *197208
M385 – 545600210210
L550 – 800800310310

(1) Velikost
*650 mm bez kontrolního krytu a 750 mm s kontrolním krytem


Hmotnosti [kg] (standardní délky)

(1)LHB
200300400500600700800900100011001200130014001500
S6502003136414651556065707580848994
2503339444954596469747984899499
30036414752576267727783889398103
380384449556065717681869297102108
M60040039 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91 96 101 107 
4504147525763687379849095100106111
5004449556066717782889399104110116
54546515763697480869197103108114120
L800600606774818896103110117124131138146153
650637077859299107114121129136143150158
7006673818896103110118125133140148155163
7506976849199107114122130137145153160168
80072798795103110118126134142150157165173

Montáž a uvedení do provozu

 • Montáž do betonových nebo zděných stěn šachet
 • Montáž do lehkých příček 
 • Montáž na vyzkoušené svislé nebo vodorovné potrubí pro odvod kouře, odolné proti požáru
 • Montáž do stěn REI 90 nebo EI 90 odolných proti požáru
 • Pro potrubí pro odvod kouře vyrobená z křemičitanu vápenatého, s tloušťkou stěny od 35 mm
 • Pro potrubí pro odvod kouře z ocelového plechu
 • Po montáži klapky musí zůstat místo pro kontrolu, čistění a opravy
 • Propojená potrubí pro odvod kouře musí mít přístupové kontrolní otvory
 • Nucené systémy odvodu kouře požadují stálý přívod napájecího napětí i v případě požáru

 

Poznámka:
Klapky pro odvod kouře musí být instalovány, připojeny a upevněny podle pokynů v návodu k montáži a použití


Dodatečné díly

 • KOMBINACE NA CELOU OBRAZOVKU
 • KOMBINACE POLOVÝ RÁM

,

Dodatečné díly 1

F, A, B, Q – instalační rámy a krycí mřížky
Použití

 • Instalační rám (F) je vyžadován pro potrubí odvodu kouře z ocelového plechu
  POZOR: Jmenovitá velikost instalačního rámu je vždy B + 20 mm (vzdálenost 10 mm od hrany otevřeného listu klapky na každé straně).
 • Krycí mřížky jsou připevněné ke klapce nebo ke konci potrubí; toto použití bylo schváleno na základě zkoušky požární odolnosti provedené podle EN 1366-10
 • Volný prostor krycí mřížky činí cca 80 % u drátěného síta (A) a cca 70 % u desek z děrovaného plechu
 • Instalační rámy a krycí mřížky jsou továrně namontované na klapky
 • Instalační rámy a krycí mřížky lze také objednat samostatně

Materiály a povrchy

 • F: instalační rám vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu

Krycí mřížky

 • A: drátěné síto z pozinkované oceli
 • B: děrovaná deska z pozinkovaného ocelového plechu
 • Q: Děrovaná deska, ohnutá, z pozinkované oceli

Povrchová úprava přídavných dílů

 • Žádný údaj: bez (standardní)
 • P1 Práškový lak, uveďte odstín RAL CLASSIC
 • PS Práškový lak, odstín DB …

Stupeň lesku

 • RAL 9010 50 %
 • RAL 9006 30 %
 • Všechny jiné odstíny RAL 70 %


Dodatečné díly 2


Použití

 • Servopohony otevřeno/zavřeno pro otevírání a zavírání klapek pro odvod kouře, s automatickým (AA) nebo ručním spouštěním (MA).
 • Se zabudovanými koncovými spínači pro detekování krajních poloh
 • Nucené řízení až do 25 minut
 • Okolní teplota pro normální provoz: −30 až 50 °C, až do 95 %, bez teplot pod rosným bodem, bez kondenzace (ČSN EN 60730-1)
 • Dva zabudované koncové spínače s beznapěťovými kontakty umožňují signalizaci polohy listu klapky (OTEVŘENO a ZAVŘENO)
 • Připojovací kabely servopohonu 24 V jsou opatřeny konektory pro rychlé a snadné připojení k datové sběrnici TROX AS-i
 • Připojovací kabel servopohonu 230 V AC je opatřen krimpovacími dutinkami

Varianty

B24

 • Napájecí napětí 24 V AC/DC
 • BEN24-ST TR: moment 15 Nm
 • BEE24-ST TR: moment 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: moment 40 Nm
   

B230

 • Napájecí napětí 230 V AC
 • BEN230 TR: moment 15 Nm
 • BEE230 TR: moment 25 Nm
 • BE230-12 TR: moment 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: moment 15 Nm
 • BEE24-SR: moment 25 Nm
   

Točivý moment vyžadovaný k provozu klapek pro odvod kouře závisí na rozměrech, proto nelze typ servopohonu libovolně vybírat.

Informace o vestavbě

 • Elektrické připojovací kabely vedené přes plášť servopohonu vyžadují vyvrtání otvorů s přesnými rozměry (Ø max. + 1 mm)
 • Je požadována příchytka kabelů
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu pro montáž a použití.

,


Servopohony klapky EK2-EU jsou navrženy podle velikosti v závislosti na krouticím momentu a volbě v objednávce (detail objednacího klíče). Pro určení správného servopohonu lze použít tabulku krouticích momentů. Pro mezivelikosti zvolte následující větší rozměr.

Příklady zapojení, technické údaje


Příklad zapojení 24 V AC/DC
ServopohonBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napájecí napětí (AC)19,2–28,8 V AC, 50/60 Hz
Napájecí napětí (DC)21,6–28,8 V DC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

3 W2,5 W

12 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,1 W

0,5 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 8,2 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC1 mA až 6 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°87°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyIII bezpečné malé napětí (SELV)
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C
Hmotnost0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

Příklad zapojení 230 V AC
ServopohonBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napájecí napětí (AC)198–264 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

4 W3,5 W

8 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,4 W0,5 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 4 A při 5 msImax. 7,9 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC1 mA až 6 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°87°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyII zesílená izolace
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C-30 až 50 °C
Hmotnost0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

ServopohonBEN24-SRBEE24-SR
Napájecí napětí (AC)19,2–28,8 V AC, 50/60 Hz
Napájecí napětí (DC)21,6–28,8 V DC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

3 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,3 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 8,2 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm
Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 4 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyIII bezpečné malé napětí (SELV)
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU

Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C
Hmotnost1,1 kg0,9 kg

Rozhraní do systémů vyšší úrovněSystémy TROX pro ochranu proti požáru a kouři mají standardizovaná rozhraní pro centrální systémy řízení budov. V nejjednodušším případě rozhraní tvoří diskrétní signalizační kontakty, které připojují střídavé vstupy a výstupy systémů TROX a jiných stavebních prvků.


Řídicí a komunikační moduly pro klapky pro odvod kouře a tepla

TypB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM
Typ

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×Poznámka:
Tovární zkoušky probíhají společně pro servopohony a komunikační moduly; používat se smí pouze odzkoušené kombinace.B24A – AS-EM/EK


Použití

 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Servopohony lze spustit i bez komunikace s regulátorem
 • LED pro polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO, monitorování chyb v provozní době
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)


Použití

B24A – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

Popis

AS-EM/EK

Elektrická konstrukce

4 vstupy / 3 výstupy

Funkce výstupu

PNP tranzistor

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu, včetně servopohonu

450 mA

Vstupy

Spínání

DC PNP

Senzor nápajecího napětí

AS-i

Rozsah napětí

18–30 V AC

S ochranou proti zkratu

ano

Úroveň spínání – vysoký signál 1

10

Vstupní proud vysoký/nízký

>7 mA / <2 mA

Vstupní charakteristika

IEC 61131-2 typ 2

Výstupy, PNP

Galvanicky izolované

ne

Max. proudové zatížení na výstup

400 mA na výstup / 400 celkem (z AS-i)

Výstupy, relé

Galvanicky izolované

ano

Maximální napětí

32 V

Max. proudové zatížení

500 mA

Okolní teplota

-5 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 42

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfigurace vstupů/výstupů

7 Hex

ID kód

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Použití

 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Schváleno do SIL2 podle IEC/EN 61508
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky
 • Připojení ke svorkám
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)


Použití

B24AS – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

Popis

AS-EM/SIL2

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu

<400 mA z AS-i

Max. proudové zatížení na výstup

340 mA

Max. proudové zatížení na modul

340 mA

Stavové LED

Napájení z AS-i

1× zelená

PeripheralFault

1× červená, bliká

ComError

1× červená, svítí

Výstup Q0

1× žlutá (DO0)

Výstup Q1

1× žlutá (DO1)

LED stavu vstupu SI-1

1× žlutá

LED stavu vstupu SI-2

1× žlutá

Stav vstupu DI0

1× žlutá (DI0)

Stav vstupu DI1

1× žlutá (DI1)

Stav vstupu DI2

1× žlutá (DI2)

Binární vstupy

2 výstupy s tranzistorem (typicky 24 V DC z AS-i, rozsah napětí 18–30 V)

Provozní teplota

-20 až 70 °C

Skladovací teplota

-20 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 54

Materiál skříně

Plast

Profil AS-i

S-7.B.E (bezpečnost práce) a S7.A.E (modul motoru)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M


Použití

 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře s CmodFunkce:
 • Detekce koncových poloh listu klapky (OTEVŘENO a ZAVŘENO)
 • Časově řízená volba 8 mezipoloh listu klapky (úhel otevření mezi 20 % až 70 %)  
 • Servopohony lze spustit i bez komunikace s regulátorem
 • Lze nastavit nouzovou polohu (OTEVŘENO nebo ZAVŘENO)
 • LED pro polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO, monitorování chyb v provozní době
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky 
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony BelimoPoužití

B24AM – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

PopisASEM/M

Elektrická konstrukce

4 vstupy / 3 výstupy

Funkce výstupu

PNP tranzistor

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu, včetně servopohonu

450 mA

Vstupy

Spínání

DC PNP

Senzor nápajecího napětí

AS-i

Rozsah napětí

18–30 V AC

S ochranou proti zkratu

ano

Úroveň spínání – vysoký signál 1

10

Vstupní proud vysoký/nízký

>7 mA / <2 mA

Vstupní charakteristika

IEC 61131-2 typ 2

Výstupy, PNP

Galvanicky izolované

ne

Max. proudové zatížení na výstup

400 mA na výstup / 400 celkem (z AS-i)

Výstupy, relé

Galvanicky izolované

ano

Maximální napětí

32 V

Max. proudové zatížení

500 mA

Okolní teplota

-5 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 42

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfigurace vstupů/výstupů

7 Hex

ID kód

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3B24BKNE – komunikační modul


Použití

 • Komunikační a napájecí jednotka pro servopohony 24 V v aplikacích v oblasti odvodu kouře, stavové LED, podržení vstupního signálu regulace klapky, připojení 230 V AC, kabel 1 m, bez obsahu halogenůPoužití

B24BKNE – komunikační modul BKNE230-24

PopisBKNE230-24

Jmenovité napětí

230 V AC 50/60 Hz

Funkční rozsah

198–264 V AC

Dimenzování

19 VA (včetně servopohonu)

Spotřeba energie

10 W (včetně servopohonu)

Délka/průřez

Na servopohonu = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (bez obsahu halogenů)

Třída ochrany

II (ochranná izolace)

Okolní teplota

-30 až 50 °C

Skladovací teplota

-40 až 80 °C

Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ES

EMC podle 89/336/EHS, 73/23/EHS

Způsob působení

Typ 1 (EN 60730-1)

Třída softwaru

A (EN 60730-1)

Údržba

Bezúdržbový

Hmotnost

680 gB24C – komunikační modul


Použití

 • Technologie SLC
 • K ovládání servopohonů klapky slouží modul BC 24
 • Napájení a komunikace jsou provedeny pomocí univerzálního dvoužílového kabelu, systém SLC24-16B.
 • Termoelektrické spouštěcí zařízení a detektor kouře lze připojit bez doplňkových zařízení


Použití

B24C – komunikační modul BC24-G2 od BV-Control AG

PopisB24C

Jmenovité napětí

Z řídicího modulu SLC®

Spotřeba energie

1 W

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky

Napájení klapky

24 V

Okolní teplota

-20 až 50 °C

Skladovací teplota

-20 až 80 °C

Vlhkost vzduchu

95 % relativní, bez kondenzace

Hmotnost

255 g

Š × V × H

114 × 153 × 54 mm

Max. nárazové napětí

2,5 kV (EN 60730-1)


B24D, B230D – komunikační modul


Použití

 • Systém AGNOSYS
 • K monitorování a regulaci klapek pro odvod kouře a tepla slouží modul BRM-F-ST 
 • Až 126 modulů lze zapojit do kruhu


Použití

B24D – komunikační modul AGNOSYS BRM10FST
B230D – komunikační modul AGNOSYS BRM10F

PopisB24D/B230D

Jmenovité napětí

18–32 V DC (typicky 24 V)

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky

Napájení klapky

24/230 V AC 24 V DC

Okolní teplota

0 až 45 °C

Vlhkost vzduchu

90 % relativní vlhkost, bez kondenzace

Hmotnost

510 g

Š × V × H

158 × 180 × 65 mm

Stiahnutie

informácie o produkte

certifikáty

návody na obsluhu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Zdieľať stránku

Odporučiť túto stránku

Odporučiť túto stránku zaslaním odkazu emailom.

Polia označené (*) sú povinné.

Zdieľať stránku

Ďakujeme za doporučenie!

Vaše odporúčanie bolo odoslané a zakrátko by malo býť doručené.


Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Príloha (max. 10MB)

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870