EK-JZ_img_19psd.png
img_pro_TLT00101.png

BVDAX pro provoz s odvodem kouře s frekvenčním měničem, certifikace CE podle EN 12101-3

Teplotní kategorie F400

img_pro_003742.jpg

Pro nucené a přetlakové systémy odvodu kouře a tepla

img_pro_003602.png

Maximální velikost, maximální výkon

B = 1,20 m, H = 2,03 m

img_pro_003604.png

Minimální úniky při vysokých i nízkých teplotách díky dvousložkovému těsnicímu systému

 

EK-JZ_img_25ai.png

Možnost svislé polohy listu

EK-JZ_img_19psd.png
img_pro_TLT00101.png
img_pro_003742.jpg
img_pro_003602.png
img_pro_003604.png
EK-JZ_img_25ai.png

EK-JZ   

Pro nucené systémy odvodu kouře a přetlakové systémy a rovněž pro dodatečnou dodávku přívodního vzduchu


Čtyřhranné klapky pro odvod kouře a tepla s funkcí větrání, s nízkou hloubkou montáže a velkým průřezem pro odtah tepla a kouře v nucených systémech odvodu kouře, pro dodatečnou dodávku vzduchu a použití v přetlakových systémech


 • Jmenovité velikosti 200 × 230 až 1 200 × 2 030 mm, pro průtokové objemy kouře až 29 230 m³/h nebo 105 235 m³/h při 12 m/s, možné nátokové rychlosti až 20 m/s 
 • Jednoduchá a rychlá instalace do součástí a na ně
 • Plášť, listy klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Hladina tlaku 2 (provozní tlak –1 000 až 500 Pa)
 • Automatické spuštění (AA), možnost ručního potlačení (MA)
 • Pro potrubí odtahu kouře s tloušťkou stěny od 35 mm
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3
 • Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C


Volitelné vybavení a příslušenství


 • Krycí mřížka (různé typy konstrukce)
 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM
 • Nátěr pro použití ve venkovních stěnách
 • Cmod = pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy
 • Montážní příslušenství

Obecné informace

Použití

 • Klapka pro odvod kouře, se značkou CE a prohlášením o vlastnostech, pro odvod kouře a tepla s použitím nucených systémů odvodu kouře
 • Lze použít pro dodávky čerstvého vzduchu (dodatečná dodávka vzduchu) do nucených systémů odvodu kouře
 • Možnost použití v přetlakových systémech
 • Lze použít pro větrání, pokud byl nucený systém odvodu kouře certifikován (obecné schválení stavebního dozoru) pro použití v kombinovaných systémech
 • Integrace do ústředního systému řízení budov pomocí TROXNETCOM

Zvláštní vlastnosti

 • Cmod pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy 
 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Protipožární vlastnosti zkoušeny podle EN 1366-2 a 1366-10
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3, a netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C
 • Nízká hladina akustického výkonu a rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Ruční spouštění je možné také pomocí TROXNETCOM
 • Dlouhodobé zkoušky podle ČSN EN 1366-10, s 20000 cykly OTEVŘENO/ZAVŘENO

Klasifikace

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Jmenovité velikosti

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 mm
 • Délky pláště L = 250 mm

Součásti a vlastnosti

 • Instalační poloha závisí na směru proudění vzduchu
 • Hladina tlaku 2 (provozní tlak –1 000 až 500 Pa)
 • Pro automatické nebo ruční spouštění
 • Klapka pro odvod kouře s funkcí větrání


Dodatečné díly 1

 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Krycí mřížka – drátěné síto nebo čtvercový děrovaný plech
 • Krycí mřížka – mřížka s rovnými nebo šikmými lamelami


Dodatečné díly 2

 • Servopohony otevřeno/zavřeno s napájecím napětím 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Síťové moduly pro propojení se sítěmi AS-i
 • Síťové moduly pro jiné standardní sběrnicové systémy

Volitelné výrobky

TROXNETCOM

 • Řídicí jednotka X-FANS pro odváděný vzduch a regulaci odvodu kouře


Ventilátory pro odtah kouře TROX-X-FANS z konstrukční skupiny X-FANS

 • Ventilátor pro odtah kouře pro střešní montáž BVDAX/BVD
 • Ventilátor pro odtah kouře pro nástěnnou montáž BVW/BVWAXN
 • Radiální ventilátor pro odtah kouře BVREH/BVRA
 • Proudové ventilátory pro odtah kouře BVGAX/BVGAXN


Všechny ventilátory pro odtah kouře jsou zkoušeny podle ČSN EN 12101-3 pro F200/F300/F400 a F600, v závislosti na typu. Jsou opatřeny značkou CE, vybaveny prohlášením o vlastnostech a schválením pro německý trh.


Regulace otáček u ventilátorů pro odvod kouře

 • Certifikovaný frekvenční měnič X-FANS control
 • Bezpečné a přesné nastavení otáček ventilátorů pro odtah kouře v jednozónových i vícezónových systémech.


Konstrukční vlastnosti

 • Obdélníková konstrukce
 • Servopohon klapky pro odvod kouře a tepla regulován pomocí servopohonu otevřeno/zavřeno se zpětným chodem
 • Dálkové ovládání servopohonem
 • Vhodné pro připojení krycích mřížek nebo instalačních rámů

Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Hřídele listů, páka pohonu a ložiska os jsou vyrobené z pozinkované oceli

Normy a směrnice

 • Nařízení o stavebních výrobcích
 • ČSN EN 12101-8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-10 Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Klapky pro odvod kouře
 • ČSN EN 1366-2 – Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Požární klapky
 • ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
 • ČSN EN 1751 – Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení

Údržba

Klapky pro odvod kouře a tepla musí být neustále funkční a je nutné pravidelně provádět jejich údržbu, aby zajišťovaly požadované služby.

 • Údržbu je nutné provádět po 1 roce
 • Musí být vytvořen záznam o údržbě a dokumentaci je nutné archivovat pro pozdější odkaz
 • Funkční spolehlivost klapky pro odvod kouře musí být vyzkoušena nejméně jednou za půl roku; zkoušku musí zajistit vlastník systému odvodu kouře. Funkční zkoušky se musí provést v souladu se základními požadavky na údržbu podle ČSN EN 13306 a DIN 31051. Pokud dvě po sobě následující zkoušky, které byly provedeny s intervalem 6 měsíců, proběhly v pořádku, další zkoušku je možné provést až po roce.
 • V závislosti na místě vestavby klapek platí předpisy platné v daném státě.
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu pro montáž a použití.


Technické údaje

Funkce, Technická data, Rychlý výběr, Stručný popis, Objednací klíč

 • Funkce
 • TECHNICKÁ DATA
 • RYCHLÝ VÝBĚR VHODNÝ PRO TYP INSTALACE
 • STRUČNÝ POPIS
 • OBJEDNACÍ KLÍČ
Schematické zobrazení EK-JZ_gc_01ai.png

① Skříň
② Listy
③ Těsnění špičky listu (speciální profilované těsnění)
④ Boční těsnění
⑤ Zarážka, dolní
⑥ Servopohon
⑦ Připevnění krytu
⑧ Typový štítek
⑨ Kryt na plášti servopohonu
⑩ Rukojeť (pro odstranění krytu)
⑪ Plášť servopohonu
⑫ Zarážka, horní


Klapky pro odvod kouře a tepla se používají v nucených systémech odvodu kouře. Slouží k odvodu spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jedné nebo více požárních sekcí. Klapky jsou vyrobeny z desek křemičitanu vápenatého a jsou otvírány zapouzdřeným servopohonem. Pokud je detekován kouř, servomotor se aktivuje signálem z detektoru kouře nebo požárního poplachového zařízení. Klapky pro odvod kouře mají dvě bezpečnostní polohy: otevřenou a zavřenou. V případě klapek pro odvod kouře odolných vůči požáru a určených pro více úseků je bezpečnostní poloha buďto „otevřeno“, nebo „zavřeno“, a to podle místa požáru a trasy odváděného kouře. V bezpečné poloze „otevřeno“ musí být zachována volná plocha i při požáru. Listy EK-JZ se po obdržení automaticky nebo ručně spuštěného řídicího signálu pohybují do definované bezpečné polohy. V závislosti na stanovené křivce časové závislosti teploty může EK-JZ dosahovat úplně otevřené nebo zavřené polohy po 25 minutách (MA, ruční spuštění). U typu výrobku EK-JZ je také možné měnit polohu pro modulační použití (Cmod) a tím pneumatické nastavování při větracím provozu kombinovaného systému přesunem do mezipoloh pole listu klapky. Pro zajištění spolehlivé činnosti je nutná pravidelná údržba klapky pro odvod kouře.


Jmenovité velikosti B × H200 × 230 mm až 1200 × 2030 mm
Délka opláštění [mm]250 mm
Rozsah průtoku vzduchu při maximální nátokové rychlostiAž 920 l/s nebo až 3 310 m³/h – až 29 230 l/s nebo až 105 235 m³/h
Rozsah rozdílu tlakuHladina tlaku 2: –1 000 až 500 Pa
Provozní teplotaNejméně –30 až 50 °C; teplota nesmí klesnout pod rosný bod
Nátoková rychlost*Až 12 m/s pro maximální rozměr a ≤20 m/s pro velikosti klapky až 1 200 × 1 830 mm, jinak je vyžadováno technické ujasnění

*Údaje platí pro rovnoměrné proudění v podmínkách proti a po směru proudění vůči klapce pro odvod kouře • Tabulky pro rychlý výběr v návrhovém programu Easy Product Finder poskytují dobrý přehled o průtocích pro různé rychlosti proudění i o rozdílech tlaků
 • Přesné hodnoty na základě projektových údajů lze určit pomocí našeho projekčního softwaru Easy Product Finder
 • Easy Product Finder najdete na naší webové stránce 
  www.trox.de/mytrox/auslegungsprogramm-easy-poduct-finder-182e16348fac3d33


Obdélníkové nebo čtvercové klapky pro odvod kouře a tepla podle produktové normy ČSN EN 12101-8, testované podle norem ČSN EN 1366-10 a ČSN EN 1366-2, pro použití v systémech odvodu kouře. Klapky pro odvod kouře a tepla se používají nejen pro odvod kouře, tepla a spalin z požárního úseku, ale také pro řízené odstraňování nebezpečných a toxických spalin a protipožárních plynů. Klapky pro odvod kouře EK-JZ lze rovněž používat v přetlakových systémech a jako odlehčovací klapky v plynových hasicích systémech. Jsou určeny také pro odvod spalin a pro dodatečnou dodávku vzduchu do jednoho nebo více požárních úseků pro přirozený a nucený odvod kouře a ve všech uvedených systémech stejného typu, které musí sloužit pro klouzavý provoz. EK-JZ lze použít v kombinovaných systémech pro odvod kouře, které byly schváleny pro řízené větrání. Žáruvzdorné klapky pro odvod kouře pro více úseků jsou vhodné pro montáž v a na žáruvzdorných potrubích pro odvod kouře a v žáruvzdorných standardních nosných konstrukcích. Regulaci otevření/zavření servopohonů lze provést pomocí řídicích modulů, které jsou továrně zapojené, nebo pomocí sběrnicových modulů uvnitř tepelně odolného pláště servopohonu.


Klasifikace

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi


Zvláštní vlastnosti

 • Cmod pro odvod kouře a větrání v kombinovaných systémech, což umožňuje pneumatické vyrovnávání průtočného množství, protože list klapky může zaujmout mezipolohy 
 • Splňuje požadavky EN 12101-8
 • Protipožární vlastnosti zkoušeny podle EN 1366-2 a 1366-10
 • Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 3, a netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C
 • Nízká hladina akustického výkonu a rozdíl tlaku
 • Libovolný směr proudění vzduchu
 • Ruční spouštění je možné také pomocí TROXNETCOM
 • Dlouhodobé zkoušky podle ČSN EN 1366-10, s 20000 cykly OTEVŘENO/ZAVŘENO

Materiály a povrchy

 • Plášť, list klapky a zapouzdření servopohonu jsou vyrobené z křemičitanu vápenatého
 • Mosazná ložiska
 • Hřídele listů, páka pohonu a ložiska os jsou vyrobené z pozinkované oceli

Technická data

 • Jmenovité rozměry B × H: 200 × 230 mm až 1200 × 2030 mm
 • Délka pláště: 250 mm
 • Průtok vzduchu při maximálním rozměru: až 29 230 l/s nebo až 105 235 m³/h (po technickém ujasnění možnost až 48 720 l/s nebo až 175 390 m³/h)
 • Rozsah rozdílu tlaku: úroveň tlaku 2: −1 000 až 500 Pa
 • Provozní teplota: −30 °C až 50 °C; teplota nesmí klesnout pod rosný bod
 • Nátokové rychlosti:* až 12 m/s pro maximální rozměr a ≤20 m/s pro velikosti klapek až 1 200 × 1 830 mm, jinak je vyžadováno technické ujasnění
   

*Technická data platí pro rovnoměrné proudění v podmínkách proti a po směru proudění vůči klapce pro odvod kouře

Dodatečné díly

Instalační rám a krycí mřížka na straně obsluhy nebo straně zabudování.

 • Instalační rám pro potrubí odvodu kouře z křemičitanu vápenatého a ocelového plechu
 • Krycí mřížka – drátěné síto nebo čtvercový děrovaný plech
 • Krycí mřížka – protidešťová žaluzie nebo větrací mřížka

 

Servopohony otevřeno/zavřeno pro ovládání klapek pro odvod kouře a tepla, s automatickým (AA) nebo ručním spouštěním (MA).

Volitelný ovládací nebo komunikační modul pro integraci do systému řízení budov.

 • Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
 • Koncové spínače pro signalizaci koncové polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Nucené řízení až do 25 minut
 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře (volitelný)
 • Kontrolky pro signalizaci polohy listu klapky
 • Monitorování příjmu signálu

Výpočtové hodnoty

qᵥ [m³/h]
Δp
st [Pa]
Hlučnost proudění
LPA [dB(A)]EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
||||||||||
12345678910
1 Typ
EK-JZ 

Klapka pro odvod kouře a tepla podle EN 12101-8

2 Plášť servopohonu Při pohledu ze strany obsluhy
R = vpravo (standardně)
L = vlevo

3 Poloha listu klapky
Žádný záznam = vodorovné vyrovnání listu klapky (standardní)
V = svislé vyrovnání listu klapky 

4 Nátěr
Žádný údaj = bez (standardní)
C1 = Promat SR impregnace

5 Cílová země
CZ Česká Republika
CH Švýcarsko
AT Rakousko
PL Polsko
a jiné

6 Jmenovitá velikost
[mm]
B × H (B po 50 mm; H po 200 mm)
Od 200 × 230 do 1 200 × 2 030

7 Příslušenství 1 
Žádný údaj = bez (standardní)
01 Připevňovací podložky (počet závisí na B × H)

Pouze v případě vodorovné polohy listu klapky
02 Dolní vysokoteplotní těsnění
03 Dolní vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
04 Boční vysokoteplotní těsnění
05 Dolní a boční vysokoteplotní těsnění
06 Dolní a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
07 Boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
08 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
09 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění
10 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H) 
11 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
12 Stropní připevňovací podložky (dvojnásobný počet závisí na B × H)

Pouze v případě svislé polohy listu klapky
13 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
14 Boční a horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
15 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
16 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)

8 Přídavné díly 1
Žádný údaj: bez
F – Instalační rám, pozinkovaná ocel, krycí mřížka
A – Drátěné síto, 20 × 20, pozinkovaná ocel
B – Čtvercová děrovaná kovová deska, 10 × 10, pozinkovaná ocel
C – Mřížka se šikmými listy z hliníku
D – Mřížka se šikmými listy, hliník, navíc s drátěným sítem, 20 × 20, pozinkovaná ocel
E – Mřížka se šikmými listy, hliník, navíc se svařovaným drátěným pletivem, 6 × 6 mm, pozinkovaná ocel

1. znak odkazuje na stranu obsluhy bez přídavného dílu na straně obsluhy: 0
2. znak definuje stranu zabudování, bez přídavného dílu na straně zabudování: 0
Příklad: FA: Instalační rám na straně obsluhy, drátěné síto 20 × 20 na instalační straně
Je možná libovolná kombinace

9 Přídavné díly 2
Servopohon
B24  – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC
B24SR – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC, plynulá regulace s provozním rozsahem 2–10 V DC, větrací funkce Cmod1
B230 – Servopohon, Belimo, 230 V AC
Servopohon kombinovaný s řídicím modulem TROX
B24A – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC s ovládacím modulem TROXNETCOM AS-EM/EK 2
B24AS – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC s řídicím modulem TROXNETCOM AS-EM/SIL2 2
B24AM – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC s řídicím modulem TROXNETCOM AS-EM/M, pro funkci Cmod1

Jiné komunikační moduly:
B24BKNE – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC, komunikační a napájecí jednotka Belimo BKNE230-24
B24C – Servopohon, Belimo, 24 V AC/DC, komunikační a napájecí jednotka BV-Control s SLC® technologií BC24 G2)
B24D – Servopohon Belimo, 24 V AC/DC, modul protipožární klapky a klapky pro odvod kouře a tepla Agnosys BRM-10-F-ST
B230D – Servopohon Belimo, 230 V AC, modul protipožární klapky a klapky pro odvod kouře a tepla Agnosys BRM-10-F

1 Funkce Cmod pro list klapky v mezipoloze
2 Systém AS-i je založen na průmyslovém standardu AS-Interface

 
10 Povrchová úprava (přídavné díly 1)
Žádný údaj: bez (standardní)
P1 Práškový lak, uveďte barvu RAL CLASSIC
PS Práškový lak, odstín DB …
Stupeň lesku:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Všechny ostatní RAL barvy 70 %Příklad objednávky: EK-JZ-R-V-C1/DE/800 × 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
Plášť servopohonuStrana obsluhy, vpravo
Poloha listů klapkysvislé
NátěrImpregnace
Cílová zeměČeská Republika
Jmenovitá velikost800 × 1030 mm
Příslušenství 1Boční a horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
Přídavný díl 1Krycí mřížka na straně obsluhy
Přídavný díl 2Servopohon TROX Belimo, s řídicím modulem TROXNETCOM AS-EM/EK
Povrch přídavného díluP1-RAL9010 50 % krycí mřížka s práškovým vypalovacím lakem, RAL 9010, čistě bílá, stupeň lesku 50 %

Rozměry a hmotnosti

 • ROZMĚRY A HMOTNOSTI

a Strana zabudování
b Strana obsluhy
① Instalační rám pro připojení potrubí (ocelový, pouze strana obsluhy nebo volitelný na straně zabudování)
② Dbejte na zachování volného přístupu k plášti servopohonu

Hmotnosti [kg], šířka 200–650 mm

LHB
200250300350400450500550600650
25023021222324252728293031
25043029313233353638394142
25063037394143444648505153
25083046485053545658616264
250103054565961636668707375
250123062656770737578818386
250143071737679828588919497
250163079828588929598101105108
250183087919498101105108112115119
25020309599103107111114118122126130


Hmotnosti [kg], šířka 700–1200 mm

LHB
70075080085090095010001050110011501200
2502303234353637383940424344
2504304445474849515254555758
2506305557586062646567697172
2508306669707275777880838587
250103077808284878991949698101
25012308991949799102104107110112115
2501430100103106109112115117120123126129
2501630111114118121124127130134137140143
2501830122126129133136140143147150154158
2502030134137141145149153156160164168172

Příslušenství, Dodatečné díly 1, Dodatečné díly 2, Příklady zapojení, technické údaje

 • PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODATEČNÉ DÍLY, PŘÍKLADY ZAPOJENÍ, TECHNICKÉ ÚDAJE


Příslušenství


Žádný údaj = bez (standardní)
01 Připevňovací podložky (množství závisí na B × H)Pouze v případě vodorovné polohy listu klapky
02 Dolní vysokoteplotní těsnění
03 Dolní vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
04 Boční vysokoteplotní těsnění
05 Dolní a boční vysokoteplotní těsnění
06 Dolní a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
07 Boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
08 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
09 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění
10 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H) 
11 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
12 Stropní připevňovací podložky (dvojnásobný počet závisí na B × H)

Pouze v případě svislé polohy listu klapky
13 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
14 Boční a horní (speciální) vysokoteplotní těsnění
15 Horní (speciální) vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)
16 Horní (speciální) a boční vysokoteplotní těsnění a připevňovací podložky (počet závisí na B × H)

Dodatečné díly 1

Instalační rámy a krycí mřížky

Strana obsluhyStrana zabudováníObjednací klíč
Instalační rámF0
Instalační rám0F
Instalační rámInstalační rámFF
Krycí mřížka AA0
Krycí mřížka A0A
Krycí mřížka AKrycí mřížka AAA
Krycí mřížka BB0 
Krycí mřížka B0B
Krycí mřížka BKrycí mřížka BBB
Krycí mřížka CC0
Krycí mřížka C0C
Krycí mřížka CKrycí mřížka CCC
Krycí mřížka DD0
Krycí mřížka D0D
Krycí mřížka DKrycí mřížka DDD
Krycí mřížka EE0 
Krycí mřížka E0E
Krycí mřížka EKrycí mřížka EEE

A: drátěné síto, 20 × 20 × 1,8 mm, pozinkovaná ocel (AG-E)
B: čtvercový děrovaný plech, 10 × 10 mm, pozinkovaná ocel (AG-E)
C: mřížka se šikmými listy, hliník (ALG-E)
D: mřížka se šikmými listy, hliník, doplněná drátěným sítem, 20 × 20 x 1,8 mm, pozinkovaná ocel (ALG-E)
E: mřížka se šikmými listy, hliník, doplněná svařovaným drátěným sítem, 6 × 6 mm, pozinkovaná ocel (ALG-E)
Je možná libovolná kombinace


Dodatečné díly 2

Použití

 • Servopohony otevřeno/zavřeno pro otevírání a zavírání klapek pro odvod kouře, s automatickým (AA) nebo ručním spouštěním (MA).
 • Se zabudovanými koncovými spínači pro detekování krajních poloh
 • Nucené řízení až do 25 minut
 • Okolní teplota pro normální provoz: −30 až 50 °C, až do 95 %, bez teplot pod rosným bodem, bez kondenzace (ČSN EN 60730-1)
 • Dva zabudované koncové spínače s beznapěťovými kontakty umožňují signalizaci polohy listu klapky (OTEVŘENO a ZAVŘENO)
 • Připojovací kabely servopohonu 24 V jsou opatřeny konektory pro rychlé a snadné připojení k datové sběrnici TROX AS-i
 • Připojovací kabel servopohonu 230 V AC je opatřen krimpovacími dutinkami

 

Varianty

B24

 • Napájecí napětí 24 V AC/DC
 • BEN24-ST TR: moment 15 Nm
 • BEE24-ST TR: moment 20 Nm
 • BE24-12-ST TR: moment 40 Nm
   

B230

 • Napájecí napětí 230 V AC
 • BEN230 TR: moment 15 Nm
 • BEE230 TR: moment 25 Nm
 • BE230-12 TR: moment 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: moment 15 Nm
 • BEE24-SR: moment 25 Nm
   

Točivý moment vyžadovaný k provozu klapek pro odvod kouře závisí na rozměrech, proto nelze typ servopohonu libovolně vybírat.

Informace o vestavbě

 • Elektrické připojovací kabely vedené přes plášť servopohonu vyžadují vyvrtání otvorů s přesnými rozměry (Ø max. + 1 mm)
 • Je požadována příchytka kabelů
 • Podrobné pokyny pro údržby a kontrolu najdete v návodu pro montáž a použití.

Příklady zapojení, technické údaje

ServopohonBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Napájecí napětí (AC)19,2–28,8 V AC, 50/60 Hz
Napájecí napětí (DC)21,6–28,8 V DC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

3 W2,5 W

12 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,1 W

0,5 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 8,2 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC1 mA až 6 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°87°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyIII bezpečné malé napětí (SELV)
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C
Hmotnost0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

ServopohonBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Napájecí napětí (AC)198–264 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

4 W3,5 W

8 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,4 W0,5 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 4 A při 5 msImax. 7,9 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm

40 Nm

Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC1 mA až 6 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°87°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 3 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyII zesílená izolace
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C-30 až 50 °C
Hmotnost0,9 kg1,1 kg

2,7 kg

ServopohonBEN24-SRBEE24-SR
Napájecí napětí (AC)19,2–28,8 V AC, 50/60 Hz
Napájecí napětí (DC)21,6–28,8 V DC, 50/60 Hz

Spotřeba energie – při chodu

3 W

Spotřeba energie – při nečinnosti

0,3 W

Příkon pro dimenzování kabelů

Imax. 8,2 A při 5 ms
Kroutící moment15 Nm25 Nm
Doba chodu pro 90°

<30 s

Kontakty koncových spínačů

2 × EPU
Spínací proud1 mA až 3 A (0,5 A indukční), 250 V AC
Koncový spínač – otevřeno
Koncový spínač – zavřeno80°
Připojovací kabel – servopohonKabel 1 m, 4 × 0,75 mm², bez halogenů

Připojovací kabel – koncové spínače

Kabel 1 m, 6 × 0,75 mm², bez halogenů
Třída ochranyIII bezpečné malé napětí (SELV)
Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ESCE podle 2014/30/EU
Směrnice o nízkém napětí, CE podle 2014/35/EU
Provozní teplota-30 až 55 °C
Hmotnost1,1 kg0,9 kg


Rozhraní do systémů vyšší úrovně

Systémy TROX pro ochranu proti požáru a kouři mají standardizovaná rozhraní pro centrální systémy řízení budov. V nejjednodušším případě rozhraní tvoří diskrétní signalizační kontakty, které připojují střídavé vstupy a výstupy systémů TROX a jiných stavebních prvků.

Řídicí a komunikační moduly pro klapky pro odvod kouře a tepla


Objednací kódB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
Typ modulu

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
EK2-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×


Poznámka:
Popsané klapky pro odvod kouře a tepla, servopohony a komunikační moduly byly výrobcem ověřeny jako celek z hlediska požární ochrany, a mohou se proto použít pouze v těchto konfiguracích.

B24A – AS-EM/EK

Použití
 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Servopohony lze spustit i bez komunikace s regulátorem
 • LED pro polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO, monitorování chyb v provozní době
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)


Použití

B24A – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

Popis

AS-EM/EK

Elektrická konstrukce

4 vstupy / 3 výstupy

Funkce výstupu

PNP tranzistor

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu, včetně servopohonu

450 mA

Vstupy

Spínání

DC PNP

Senzor nápajecího napětí

AS-i

Rozsah napětí

18–30 V AC

S ochranou proti zkratu

ano

Úroveň spínání – vysoký signál 1

10

Vstupní proud vysoký/nízký

>7 mA / <2 mA

Vstupní charakteristika

IEC 61131-2 typ 2

Výstupy, PNP

Galvanicky izolované

ne

Max. proudové zatížení na výstup

400 mA na výstup / 400 celkem (z AS-i)

Výstupy, relé

Galvanicky izolované

ano

Maximální napětí

32 V

Max. proudové zatížení

500 mA

Okolní teplota

-5 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 42

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfigurace vstupů/výstupů

7 Hex

ID kód

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

B24AS – AS-EM/SIL2

Použití
 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře
 • Detekce poloh listu klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO
 • Schváleno do SIL2 podle IEC/EN 61508
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky
 • Připojení ke svorkám
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo (továrně namontované a zapojené)


Použití

B24AS – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

Popis

AS-EM/SIL2

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu

<400 mA z AS-i

Max. proudové zatížení na výstup

340 mA

Max. proudové zatížení na modul

340 mA

Stavové LED

Napájení z AS-i

1× zelená

PeripheralFault

1× červená, bliká

ComError

1× červená, svítí

Výstup Q0

1× žlutá (DO0)

Výstup Q1

1× žlutá (DO1)

LED stavu vstupu SI-1

1× žlutá

LED stavu vstupu SI-2

1× žlutá

Stav vstupu DI0

1× žlutá (DI0)

Stav vstupu DI1

1× žlutá (DI1)

Stav vstupu DI2

1× žlutá (DI2)

Binární vstupy

2 výstupy s tranzistorem (typicky 24 V DC z AS-i, rozsah napětí 18–30 V)

Provozní teplota

-20 až 70 °C

Skladovací teplota

-20 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 54

Materiál skříně

Plast

Profil AS-i

S-7.B.E (bezpečnost práce) a S7.A.E (modul motoru)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

B24AM – AS-EM/M

Použití
 • Modul pro řízení klapek pro odvod kouře s CmodFunkce:
 • Detekce koncových poloh listu klapky (OTEVŘENO a ZAVŘENO)
 • Časově řízená volba 13 mezipoloh listu klapky (úhel otevření mezi 7 % až 90 %) 
 • Servopohony lze spustit i bez komunikace s regulátorem
 • Lze nastavit nouzovou polohu (OTEVŘENO nebo ZAVŘENO)
 • LED pro polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO, monitorování chyb v provozní době
 • Integrované závislé zařízení ("slave") s rozhraním AS
 • Monitorování příjmu signálu
 • Řídicí zařízení („master“) lze použít k monitorování provozní doby servopohonu klapky 
 • Napájecí napětí modulu a servopohonu 24 V DC přes rozhraní AS (dvouvodičové řízení)
 • Konektor pro servopohony Belimo


Použití

B24AM – namontováno na klapku pro odvod kouře a tepla

PopisAS-EM/M

Elektrická konstrukce

4 vstupy / 3 výstupy

Funkce výstupu

PNP tranzistor

Napájecí napětí

26,5–31,6 V DC

Spotřeba proudu, včetně servopohonu

450 mA

Vstupy

Spínání

DC PNP

Senzor nápajecího napětí

AS-i

Rozsah napětí

18–30 V AC

S ochranou proti zkratu

ano

Úroveň spínání – vysoký signál 1

10

Vstupní proud vysoký/nízký

>7 mA / <2 mA

Vstupní charakteristika

IEC 61131-2 typ 2

Výstupy, PNP

Galvanicky izolované

ne

Max. proudové zatížení na výstup

400 mA na výstup / 400 celkem (z AS-i)

Výstupy, relé

Galvanicky izolované

ano

Maximální napětí

32 V

Max. proudové zatížení

500 mA

Okolní teplota

-5 až 75 °C

Krytí, třída ochrany

IP 42

Profil AS-i

S-7.A.E

Konfigurace vstupů/výstupů

7 Hex

ID kód

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – komunikační modul

Použití

 • Komunikační a napájecí jednotka pro servopohony 24 V v aplikacích v oblasti odvodu kouře, stavové LED, podržení vstupního signálu regulace klapky, připojení 230 V AC, kabel 1 m, bez obsahu halogenů


Použití

B24BKNE – komunikační modul BKNE230-24

PopisBKNE230-24

Jmenovité napětí

230 V AC 50/60 Hz

Funkční rozsah

198–264 V AC

Dimenzování

19 VA (včetně servopohonu)

Spotřeba energie

10 W (včetně servopohonu)

Délka/průřez

Na servopohonu = 1 m, 3 (6*) × 0,75 mm² (bez obsahu halogenů)

Třída ochrany

II (ochranná izolace)

Okolní teplota

-30 až 50 °C

Skladovací teplota

-40 až 80 °C

Krytí

IP 54

Soulad s předpisy ES

EMC podle 89/336/EHS, 73/23/EHS

Způsob působení

Typ 1 (EN 60730-1)

Třída softwaru

A (EN 60730-1)

Údržba

Bezúdržbový

Hmotnost

680 g


B24C – komunikační modul

Použití
 • Technologie SLC
 • K ovládání servopohonů klapky slouží modul BC 24
 • Napájení a komunikace jsou provedeny pomocí univerzálního dvoužílového kabelu, systém SLC24-16B.
 • Termoelektrické spouštěcí zařízení a detektor kouře lze připojit bez doplňkových zařízení


Použití

B24C – komunikační modul BC24-G2 od BV-Control AG

PopisB24C

Jmenovité napětí

Z řídicího modulu SLC®

Spotřeba energie

1 W

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky

Napájení klapky

24 V

Okolní teplota

-20 až 50 °C

Skladovací teplota

-20 až 80 °C

Vlhkost vzduchu

95 % relativní vlhkost, bez kondenzace

Hmotnost

255 g

Š × V × H

114 × 153 × 54 mm

Max. nárazové napětí

2,5 kV (EN 60730-1)

B24D, B230D – komunikační modul


Použití

 • Systém AGNOSYS
 • K monitorování a regulaci klapek pro odvod kouře a tepla slouží modul BRM-F-ST 
 • Až 126 modulů lze zapojit do kruhu


Použití

B24D – komunikační modul AGNOSYS BRM10FST
B230D – komunikační modul AGNOSYS BRM10F

PopisB24D/B230D

Jmenovité napětí

18–32 V DC (typicky 24 V)

Připojení

Zástrčky, šroubové svorky

Napájení klapky

24/230 V AC 24 V DC

Okolní teplota

0 až 45 °C

Vlhkost vzduchu

90 % relativní vlhkost, bez kondenzace

Hmotnost

510 g

Š × V × H

158 × 180 × 65 mm

Stiahnutie

informácie o produkte

brožúry

certifikáty

návody na obsluhu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Zdieľať stránku

Odporučiť túto stránku

Odporučiť túto stránku zaslaním odkazu emailom.

Polia označené (*) sú povinné.

Zdieľať stránku

Ďakujeme za doporučenie!

Vaše odporúčanie bolo odoslané a zakrátko by malo býť doručené.


Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Kontakt

Sme tu pre vás

Uveďte prosím vašu správu a druh otázky
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870

Príloha (max. 10MB)

Polia označené (*) sú povinné.

Kontakt

Ďakujeme vám za správu!

Vaša správa je odoslaná a čoskoro bude spracovaná.
Naše servisné oddelenie sa s vami čo najrýchlejšie spojí Pre obecné informácie o výrobkoch alebo službách môžete tiež zavolať:
Tel.: +420 283 880 380 | Fax: +420 286 881 870